Klassijuhataja: Evi Eiche

1. Maie Ilm
2. Maret Järvpõld
3. Malle Jõepera
4. Milvi Jõgeva
5. Aime Kuusemets
6. Vaike Laanemets
7. Vaiko Luksepp
8. Villu Mürk
9. Helmut Melts
10. Tarmo Mett
11. Օie Nelk
12. Helve Palover
13. Helju Pau
14. Villu Pau
15. Elli Pintman
16. Naima Plado
17. ܜlo Riitsaar
18. ܜlle Saarniit
19. Ruti Sibul
20. Juku Sillaste